خوش آمدید معرفی بیمارستان
PDF چاپ نامه الکترونیک

 

 

alt

 

مرکز آموزشی درمانی رازی اروميه

 

سال افتتاح : 1372

 

وسعت : 41904 مترمربع

 

زیربنا : 5855 مترمربع

 

 

بیمارستان رازی شامل بخشهای زیر است :

 


 

1. بخشهای بستری

♦ روانپزشکی مردان ( عطا )

♦ روانپزشکی مردان ( سینا )

♦ روانپزشکی زنان  (شفا )

 

2 . بخشهای پاراکلینیکی

 

♦ آزمایشگاه

♦ رادیولوژی

♦داروخانه

♦ الکتروشوک

 

3. واحد ریاست ومدیریت             4. واحد روانشناسی       

 

5. واحدمدارک پزشکی                6 . آموزش مرکز  

 

 7. کتابخانه                                8. واحد حسابداری   

 

9. واحد کاردرمانی                     10. واحد کارگزینی ، دبیرخانه ، رایانه

 

 

 

                                 چارت سازمانی مرکز رازی

   

   alt

              

 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

   

 

                                            

 

                           

 

             


          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۱۸
 

تصاویر

Developed by JoomVision.com

سایت گوگل سایت گوگل

سایت یاهو سایت یاهو

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز آموزشی و درمانی رازی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه